Medlemmer

§3
Selskabets medlemmer er grundejer indenfor værkets forsyningsområde- som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt
anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem
af selskabet.
Selskabets medlemmer er endvidere personer, som forinden vedtagelsen af nærværende vedtægter var medlemmer i henhold til
tidligere gældende vedtægters § 3.