Takstblad 2019

Takstblad 2019

DriftsbidragExcl. momsIncl. moms
årlig afgift pr. ejendom/bolig650,00812,00
Målerbidrag150,00187,50
Vandafgift, pr. kubikmeter6.207,75
Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat)6,377,96
Bidrag til Grundvandssikring1,401,75
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed2.945,003.681,25
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område4.390,005.487,50
Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor 100 m fra grunden/ejendommen36.540,0045.675,00

(Hundshøjevej 15, Landborup)
Zone 3
I forsyningsområdet ligger 2 ejendomme som ikke er tilsluttet Vi vurderer ikke at tilslutning til vandværket vil være økonomisk forsvarligt for hverken forbruger eller vandværk

Stikledningsbidrag pr. stk.7.135,008.918,75

”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter

”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”..

Gebyrer
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS28,0035,00000000
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS28,0035,00
Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. Offentlige)100,00125,00
Rykkergebyr100,00 momsfrit
2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel100,00125,00
Flyttegebyr
(afregningsadressen)
Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning200,00250,00
Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo-
kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller
historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time
250,00312,50
Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning500,00625,00
Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.
Takstbladet er godkendt af Generalforsamlingen.
Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune.