Skødshoved Vandværk, Ledelsens regnskabserklæring 2017, 11. april 2018

Ledelsens regnskabserklæring 2017