Takstblad 2018

Takstblad 2018

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Vandafgift, pr. kubikmeter
Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat) Vandafgift til Grundvandssikring
Excl. moms
800,00
5,80
5,86
0,39
incl. moms
1.000,00
7,25
7,33
0,49
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed
Zone 1
Forsyningsledningsbidrag, bebygget område
(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)
Zone 2
Hvor forsyningsledninger ligger indenfor 100 m
fra grunden/ejendommen
(Isgaardvej 2, Bjødstrup og Hundshøjevej 15, Landborup)
Zone 3
I forsyningsområdet ligger 2 ejendomme som ikke er tilsluttet Vi vurderer, at tilslutning til vandværket ikke vil være økonomisk forsvarligt for hverken forbruger eller vandværk Stikledningsbidrag pr. stk.
3.200,00

4.325,0036.000,00

7.030,00
4.000,00

5.406,2545.000,00

8.787,25
”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”..
Gebyrer
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS
Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. Offentlige) Rykkergebyr
rykker medfører lukning uden yderligere varsel Flyttegebyr (afregningsadressen)
Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning
Gebyr for ekstraaflæsning samt evt. oplysninger til
28,00
100,00
100,00

100,00
200,00
250,00
35,00
125,00
momsfrit

125,00
250,00
312,50
advokat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller
historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time
Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning
Hertil samtlige omkostninger til autoriseret vvs montør.
Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune
Ebeltoft, den 15. marts 2018. Originalgodkendelse ligger på hjemmesiden.
500,00625.00