Regulativ

Regulativ
for
Andelsselskabet
Skødshoved Vandværk

udarbejdet i medfør af vandforsyningslovens §55

regulativ2016