Forside

Empty Text

Til sommerhusejerne i området Skødshovedgaard, samt Teglværksvej 15, Blishønevej 10, Teglværksvej 15, 21 og 25.


Vandværkets forsyningsledning til området bliver udskiftet.
Forsyningsledningen ved Skødshovedgård er nu afsluttet, dog mangler der nogle enkelte ting, som vil blive lavet efter nytår.
De ovennævnte adresser vil også blive berørt, da stikledningen til huset vil blive omlagt.
Tak for jeres tålmodighed.
Med venlig hilsen Skødshoved Vandværk