Forside

Empty Text

    

GENERALFORSAMLING UDSAT!

Corona situationen er nu af en sådanne art, så Skødshoved Vandværk forventer, at afholde generalforsamling
den 06.september kl 10.00 i Tved forsamlingshus.

Dagsorden se hjemmesiden.

Der vil, jvfr. vandværkets vedtægter, blive informeret skriftlig senest 2 uger før, til samtlige andelshavere.
Vandværket sender skriftlig besked til samtlige andelshavere senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Hvis der opstår en situation der gør, at vandværkets generalforsamling ikke kan gennemføres,
vil der naturligvis blive informeret herom på vandværkets hjemmeside.

 

Bestyrelsen.


Brøndborer i arbejde