Forside

Empty Text

Til sommerhusejerne i området Skødshovedgaard, samt Teglværksvej 15, Blishønevej 10, Teglværksvej 15, 21 og 25.


Vandværkets forsyningsledning til området bliver udskiftet.
Vi starter udgravningen på Skødshovedvej i uge 45, og der må påregnes periodisk afbrydelse af vandet i den periode, vi arbejder på ledningsnettet.
De ovennævnte adresser vil også blive berørt, da stikledningen til huset vil blive omlagt.
Med venlig hilsen Skødshoved Vandværk