Før vinteren

Årstiden byder på koldere vejr, og begyndende nattefrost, derfor er det værd at huske at vandet lynhurtigt kan begynde at fryse i rørene, også selv om der er varme på huset. Så gør dig selv en stor tjeneste, at lukke for
vandet ude i vandbrønden. Hvis uheldet er er ude er det derfor begrænset, hvor stor en evt. vandskade i huset bliver. Det bedste vil naturligvis være, hvis du tømmer rørene, toiletcisternen og varmtvandsbeholderen.

Er du i tvivl om, hvordan det arbejde udføres så er her en tegning over, hvordan det er muligt at tømme vandinstallationen.
Hvis du glemmer at tage disse enkle forholdsregler, kan det få kedelige konsekvenser med hensyn til beskadigelse på huset, samt en stor efterregning på det vand der er løbet ud. Til orientering om hvor hurtig vand strømmer ud
igennem en lille utæthed, eller en konstant dryppen fra en vandhane, kan dette aflæses på nedennævnte skema.