Vandledningsnet

Se hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.
Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.
Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar.
Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.
I øvrigt henvises til vandværkets vedtægter og fælles regulativ.

Tegningen er udarbejdet med udgangspunkt i Energi­styrelsen normalregulativ og Danske Vandværkers standardregulativ.
Ansvarsfordelingen skal altid fremgå af regulativet.

Venlig hilsen
Irene Blak Villadsen
Grafiker

Tlf. direkte 56 13 03 31 | ibv@danskevv.dk
Solrød Center 20C | 2680 Solrød Strand
www.danskevv.dk | info@danskevv.dk