Godkendelse af takstblad 2014 -2015

sagsnr-10-14215_dok-nr-114758-15_v1_godkendelse-af-takstblad-2014-og-2015 Underskrevet PDF
syddjurs

ANDELSSELSKABET SKØDSHOVED VANDVÆRK 29-06-2015
Zion 17 Sagsnummer.: 10/14215
8420 Knebel Sagstype: KLE: 13.02.03
Sagsbehandler:
Anne-Mette Randrup Rasmussen
Tlf.: 87 53 54 10

Godkendelse af takstblad 2014 og 2015

Syddjurs Kommune har modtaget takstblad 2015 og supplerende bemærkninger til takst- blad 2014 fra Andelsselskabet
Skødshoved Vandværk.

Der er foretaget en regulering af drifts- og anlægsbidragene i 2014 og 2015 i forhold til de seneste godkendte takster i 2013.
Derudover er ”forsyningsledningsbidrag, landzone – bebygget” udgået.

2015 (kr.)2014 (kr.)2013 (kr.)
m3-pris5,805,805,80
Fast driftsbidrag inkl. målerleje700,00700,00600,00
Hovedanlægsbidrag3.193,352.506,292.275,00
Forsyningsledningsbidrag4.287,534.284,104.220,90
Forsyningsledningsbidrag, land- zone – bebygget  42.500,00
Stikledningsbidrag6.967,766.962,196.859,48

Priserne er ekskl. moms og afgift.

Syddjurs Kommune godkender i henhold til § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven1 drifts- og anlægsbidragene for 2014 og 2015 for Andelsselskabet Skødshoved Vandværk.

Vi beklager den sene godkendelse af takstblad 2014 og de manglende kvitteringsskrivel- ser. Vi vil tilstræbe, at der fremafrettet sendes kvitteringsskrivelser til vandværket.