Takstblad 2022

Takstblad 2022Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566
Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms
Fast årligt bidrag pr. boligenhed 650,00 812,50
Målerbidrag 150,00 187,50
Vandafgift, pr. kubikmeter 6,20 7,75
Statsafgift for ledningsført vand pr. kubikmeter (Vandskat) 6,37
Bidrag til Grundvandssikring 1,40 1,75
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed 3.045,00 3.806,25
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område 4.470,00 5.587,50
(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)
Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor
100 m fra grunden/ejendommen 36.825,00 46.031,25
(Hundshøjevej 15, Landborup)
Zone 3
Herregården Quelstrup og Isgaardsvej 3, Bjødstrup ligger i
denne zone. Forsyningsledningsbidraget skal fastsættes
efter forhandling med Kommunen
Stikledningsbidrag pr. boligenhed 7.360,00 9.200,00
”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter
”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.. for 2021 indeks 1,0078
Gebyrer
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS 28,00 35,00
Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. E-Invoice) 100,00 125,00
Rykkergebyr 100,00 momsfrit

 1. rykker medfører lukning uden yderligere varsel
  Flyttegebyr (afregningsadressen) 100,00 125,00
  Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning 200,00 250,00
  Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo- 250,00 312,50
  kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller
  historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time
  Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning 500,00 625,00
  Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.
  Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune.