Takstblad 2023

Takstblad 2023.

Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566

Takstblad 2023.
Andelsselskabet Skødshoved Vandværk
Vestre Strandvej 12, Skødshoved
DK-8420 Knebel
Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566
Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms
Fast årligt bidrag pr. boligenhed 650,00 812,50 kr./boligenhed
Bidrag til Grundvandssikring (BNBO) – pr boligenhed 20,00 25,00 kr./boligenhed
Målerbidrag 150,00 187,50 kr./måler
Vandpris, pr. kubikmeter 6,20 7,75 kr./m2
Statsafgift for ledningsført vand pr. kubikmeter (Vandskat) 6,37 kr/m2
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed 3.240,00 4050,00 kr.
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område 4.755,00 5.060,00 kr.
(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)
Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor
100 m fra grunden/ejendommen 39.190,00 48.987,50 kr.
(Hundshøjevej 15, Landborup)
Zone 3
Herregården Quelstrup og Isgaardsvej 3, Bjødstrup ligger i
denne zone. Forsyningsledningsbidraget skal fastsættes
efter forhandling med Kommunen
Stikledningsbidrag pr. boligenhed 7.835,00 9.795,00 kr/boligenhed
”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter
”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober 2022” – for 2023 indeks 1,0642
Gebyrer
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS 28,00 35,00 kr.
Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. E-Invoice) 100,00 125,00 kr.
Rykkergebyr 100,00 momsfrit kr.

 1. rykker medfører lukning uden yderligere varsel
  Flyttegebyr (afregningsadressen) 100,00 125,00 kr.
  Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning 200,00 250,00 kr.
  Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo- 250,00 312,50 kr.
  kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller
  historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time
  Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning 500,00 625,00 kr.
  Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.
  Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune.
  Takstbladet er endnu ikke godkendt af Generalforsamlingen, da denne ikke er afholdt endnu.