Forside

Empty Text

 

Vandværket har nu fået testet vandet for desphenyl – cloridazon, hvilket fremgår af den seneste rapport fra Eurofins,
som findes på hjemmesiden.
Til orientering er prøverne fine, så der er ikke grund til bekymring.
Skødshoved Vandværk har en fin vandkvalitet.

HOLD HUSET VARMT
undgå frostskader

—————————————————

Måler udskiftning

Der udtages, jvfr. lovgivning, et antal målere til kontrol, så forbruger og vandværket er sikker på, at de måler korrekt.
Disse målere er vi påbegyndt udskift af, og vi forventer at være færdig med udskiftningen i uge 38.
forbindelse med udskiftning af det første antal målere, har vi observeret utæthed ved en installation
Vi kunne ikke stoppe utætheden på grund af, at over målerdækslet lå en stor stak flis der først skulle ryddes væk!
Mange andre steder er det meget svært, at finde målerbrønden.
Dette skyldes, i stor udstrækning, at bevoksning dækker for brønden.
Vi vil her gøre opmærksom på, at det er ejerens pligt, at sørge for der er ryddet omkring brønden.
Det fortæller også, at ejeren aldrig, eller næsten aldrig, checker vand forbruget, og  heller ikke lukker for vandet
i forbindelse med fravær fra sommerhuset i kort eller længere tid.
Husk på, at vi nu går mod vinter, og at det i den forbindelse er en særdeles god ide,
at lukke for vandet når huset forlades, uanset om det er opvarmet, eller det henstår koldt.

 


HUSK Skødshoved Vandværks generalforsamling

i Tved Forsamlingshus, søndag den 17. marts 2019 kl 10.00
Top