Forside

Empty Text

 

indkaldelse til generalforsamling

 

Til orientering for andelshavere i Skødshoved Vandværk

I uge 22 havde vi besøg af Søren Brøndborer og hans folk.
Vandværket skulle have foretaget rutinemæssigt check af de 4 boringer, som vandværket får vand fra. Borerørene med

pumper blev taget op, hvorefter borerørene bliver fotograferet og efterset for evt. lækager.

Efter optagningen bliver pumperne også checket. Alle 4 pumper har indtil dato kørt godt, men elforbruget syntes vi var
for højt, så der var enighed i bestyrelsen om, at pumperne skal udskiftes med nye pumper, med betydeligt lavere
elforbrug. (vandværket tænker også grønt). Samtidig besluttede vi, at renovere alle boringer, hvilket vil sige, at der
foretages nye boringer, umiddelbart ved siden af de gamle boringer. Der bliver sat nye foringer i hullerne, så vi er sikre
på, at der ingen utætheder er. Det vil bl.a. betyde, at vandværket vil være betydelig bedre rustet overfor indtrængning
af  urenheder. Det vil sikre, at vi forhåbentligt, kan holde alle de forskellige pesticider væk fra vort drikkevand, så vi
fortsat kan levere drikkevand af høj kvalitet. 
Det arbejde, der skal udføres vil ikke have nogen betydning for vandleverancen.HUSK Skødshoved Vandværks generalforsamling

i Tved Forsamlingshus, søndag den 15. marts 2020 kl 10.00
Top