Forside

Empty Text

 

 


I forbindelse med udsendelse af den årlige indbetaling, med aconto beregning til vandværket, er der sket en fejl.
Den udsendte opkrævning er kun for et 1/2 år,
og der vil derfor i løbet af kortere tid blive udsendt yderligere en opkrævning på det andet 1/2 år,
så betaling på normal vis bliver for et helt kalender år.


Til orientering for andelshavere i Skødshoved Vandværk

I uge 22 havde vi besøg af Søren Brøndborer og hans folk.
Vandværket skulle have foretaget rutinemæssigt check af de 4 boringer, som vandværket får vand fra. Borerørene med

pumper blev taget op, hvorefter borerørene bliver fotograferet og efterset for evt. lækager.

Efter optagningen bliver pumperne også checket. Alle 4 pumper har indtil dato kørt godt, men elforbruget syntes vi var
for højt, så der var enighed i bestyrelsen om, at pumperne skal udskiftes med nye pumper, med betydeligt lavere
elforbrug. (vandværket tænker også grønt). Samtidig besluttede vi, at renovere alle boringer, hvilket vil sige, at der
foretages nye boringer, umiddelbart ved siden af de gamle boringer. Der bliver sat nye foringer i hullerne, så vi er sikre
på, at der ingen utætheder er. Det vil bl.a. betyde, at vandværket vil være betydelig bedre rustet overfor indtrængning
af  urenheder. Det vil sikre, at vi forhåbentligt, kan holde alle de forskellige pesticider væk fra vort drikkevand, så vi
fortsat kan levere drikkevand af høj kvalitet. 
Brøndborene begynder i uge 24, og forventes færdig senest i løbet af uge 25. Det arbejde, der skal udføres vil ikke
have nogen betydning for vandleverancen.

——————————————————-HUSK Skødshoved Vandværks generalforsamling

i Tved Forsamlingshus, søndag den 15. marts 2020 kl 10.00
Top