Bestyrelsens beretning 2020

2020 har været et helt anderledes år for vandværket – præget af en verden-omspændende Corona-epidemi, som  har gjort at der har været endnu flere beboere i vort område end sædvanligt – og dermed et større vandforbrug. Vor Generalforsamling blev udskudt fra forår til efterår grundet Corona-restriktioner og forsamlingsforbud. Året er alligevel gået godt – godt vand og sikker forsyning, med et pa enkelte, større forsyningssvigt. Et som skyldtes at uvedkommende havde lukket en hovedhane – vistnok i den tro at han lukkede for sin egen stophane. Fejlen blev hurtigt fundet og afhjulpet. Derudover har vi haft et større brud, og nogle få afbrud i forbindelse med lednings-omlægninger.

Det lykkedes os i efteråret at omlægge vor hovedledning fra Teglvænget til Skødshovedgaard. Den gamle ledning gik desværre over/under flere grunde og huse, hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt. I skrivende stund udestår stadigt nogle ændringer inde på enkelte grunde i området – dette vil blive udført snarest efter aftale med andelshaverne. Sidst på året fik vi også omlagt ledninger på Porsevænget og Spireavej – igen nogle gamle ledninger ikke lå hensigtmæssigt. De er nu flyttet, og i den forbindelse stødte vi på en større utæthed, som desværre må have kostet os dyrt i vandspild – formentligt i flere år. Vi fortsætter med at udskifte hovedledninger i forhold til planlægning og budget – der er stadigt en del der trænger. Da der ikke har været afholdt møder med Kommunen i det forløbne år, er vi desværre ikke kommet videre med BNBO områder og erstatninger. Det står øverst på listen når vi kommer tilbage til normale tilstande, hvor vi kan holde møder på med kommunen og andre. Vi har igen udskiftet lidt rør og stophaner, men brugt mindre på almindeligt vedligehold.  Anlægget har kørt godt og stabilt – og sidst på året har vi også moderniseret og udvidet vort SRO-anlæg – anlægget som overvåger hele værket elektronisk. Vandkvaliteten er god – og alle parametre er under grænseværdierne. Der er stadigt fokus på samarbejde mellem de enkelte vandværker – men igen har Corona-krisen gjort at vi ikke har kunnet mødes på forsvarlig og lovlig vis. Der er kontakt og vi mødes så snart det er muligt med foreløbigt Dejret og Tved Vandværker. Skellerup Enge er også orienteret – så vi må se hvordan fremtiden udvikler sig.

Vi har i året oppumpet 46.626 cbm, brugt 802 cbm på til filterskyl, og dermed udpumpet 45.824 cbm til ledningsnettet.

Vi har solgt 41.213  cbm hvorfor der er et totalt vandspild på 4.611 cbm – altså desværre et vandspild på 11%. Det beklager vi, da dette desværre koster afgift, men som nævnt håber at vi nu at havde fundet et stort spild på Spiraevej. Opgraderingen af SRO anlægget skulle også give endnu mere præcise målinger og mulighed for hurtigt at opdage større utæthe-der hurtigere. Vi har dermed solgt 8.317 cbm mere end sidste år, som dog også var et lavt tal.  

Slutteligt vil vi gerne takke vore håndværkere for god og ihærdig indsats, igen i år ofte med kort notice og på ubelejlige tidspunkter. Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt – vi har dog kun afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Arne måtte fortsætte indtil vor generalforsamling, før han kunne blive afløst. Det var uventet, men Arne tog det sidste halve år med også

Allersidst – husk at lukke for vandet, og kontrollere jeres målere jævnligt, den samme smøre som tidligere – men mere aktuelt end tidligere, især for dem som er kloakeret. 

Takstbladet for 2021 er indsendt og vi forventer endelig godkendelse inden Generalforsamlingen