Tegningsret

§14
Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling, være attesterede af to bestyrelsesmedlemmer, jf. dennes forretningsorden. Køb, salg eller pantsætning af (fast)ejendom skal altid forelægges en generalforsamling.