xxxOrdinær generalforsamling 17. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

TVED FORSAMLINGSHUS 

Søndag den 17. marts 2019 kl 10.00 

D A G S O R D E N  

Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning for 2018 v/formanden 

Regnskabsberetning for 2018 v/kassereren 

Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af  

bestyrelseshonorar for 2019 v/kassereren. 

Valg af 3  bestyrelsesmedlemmer 

        På valg er: Niels Juel Nielsen (villig til genvalg) 

                           Tonni E. Jensen   (Villig til genvalg) 

                           Kristian Pindstrup  (ønsker ikke genvalg) 

                       Valg af mindst  2 bestyrelsessuppleanter             

                          På valg er: 

                          Thomas  Fabricious, Zion 21 (opstiller til bestyrelsen) 

                          Ellen Trolle, Vestre Strandvej 2 (Villig til genvalg) 

Valg af revisor for to år 

          Claus Pytlich (villig til genvalg) 

          Valg af revisorsuppleant            

          På valg er Poul Strunge (Villig til genvalg) 

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

Der er adgang for et medlem med en ledsager pr. medlemsnummer 

Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand. 

                          Skødshoved, den 22. februar 2019. 

VEL MØDT