Opløsning

§16
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning besluttes efter de i § 12 indeholdte bestemmelser om vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling kan alene bestemme, at vandværkets aktiver kan anvendes til vandværkets formål.
Generalforsamlingen kan herunder bestemme, at aktiviteterne kan indskydes i et andet privat alment forsyningsselskab eller en kommunal vandforsyning, forudsat at adgangen til leverance fra værket står åben for alle indenfor vanværkets forsyningsområde, eller det kan bestemmes, at vandværkets aktiver skal anvendes til almennyttigt formål.