Medlemmernes forpligtigelser

§5

For lån, som selskabet måtte optage til brug for hovedanlægget hæftes medlemmerne solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne i lige forhold.
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets øvrige forpligtelser.