Levering til ikke-medlemmer (købere)

§7
Institutioner- som iflg. deres natur- eller ejere af enkelte ejendomme- som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlem, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverance pligt ved køb fra selskabet.
Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægs bidrag og ikke betalt af ledningstilsvar.