Medlemmernes forpligtelser

§5
For lån, som selskabet måtte optage til brug for hovedanlægget hæftes medlemmerne solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne
i lige forhold.
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets øvrige forpligtelser.