Vejledning til vintertømning

Vandværket anbefaler, meget kraftigt, at der altid lukkes for vandet, når huset forlades for såvel en længere,
som kortere periode.
I forbindelse med vinteren, hvor der er risiko for sprængninger på egen vandinstallation, anbefales det, udover,
at lukke for vandet på begge ventiler i målerbrønden, også tømning af egen installation inde i huset, herunder
varmvandsbeholderen. Dette bør ske, uanset om der er varme på huset, da rørene kan ligge så udsat at de
frostsprænges. Husk også at lukke vandet ud, der står i cisterne, og evt. komme frostvæske, eller sprinklervæske
i toiletkummen.
Hvis ikke disse råd  følges, og der opstår vandsprængninger, skal man være klar over, at udover de store skader
det kan påføre huset, vil der også skulle betales for det vand, der strømmer ud, og denne udgift kan beløbe sig til
adskillige tusinde kroner, og der er normalt ingen forsikringsdækning.  
 aaaa
VINTERAFTAPNING – BETJENINGSVEJLEDNING:
Da der er en risiko for forurening af din vandinstallation ved aftapning af
vandet fra husinstallationen direkte ud i jorden, er det ikke mere tilladt at
anvende en jordstophane med aftap.
Du har derfor fået monteret et nyt stophane arrangement,som vist på
tegningen.
Når du ønsker at tømme din husinstallation for vand, skal du gære fælgende:
  1)   afbryd for strømmen til el-vandvarmere,
  2)   drej håndtaget på hovedstophanen, så det står vinkelret,
  3)   alle haner og blandingsbatterier åbnes – også den udvendige,
  4)   aftapshane ved sikkerhedsventil for det varme vand         
åbnede og varmtvandsbeholderen skal tømmes,
  5)   luftpumpe monteres på luftventil – almindelig cykelpumpe med slange
han bruges. Pump luft i  ledningen til der ikke kommer mere vand ud af
vandhanerne  
  6)   skyl ud i toilettet og hold knappen oppe i ca. ½ minut
  7)   hæld frostvæske i wc-skålens afløb, vandlåse ved håndvaske og
køkkenvaske
+ gulvafløb,
  8)   luk alle haner og blandingsbatterier igen.
VVS-installatør og vandværkets bestyrelse er gerne til tjeneste med
yderligere oplysninger.