Klageregler for leveringsbetingelser

Skødshoved den 30. juni 2014
Status på udskiftning af rentvandsfiltrene
Udskiftningen af vore filtre og ombygning af vandværket er nu tæt på at være tilendebragt. Det har været en lang, krævende og
bekostelig ombygning, men når tømrerne får sat væg op mellem filtersal og hygiejnerum, gulvet og loft er blevet malet, samt
oprydning på værket og udenom værket, er blevet foretaget, så er vi færdige.
De nye filtre arbejder perfekt, filtermaterialet virker efter hensigten, og vandprøverne både før og efter filtrene er væsentligt under
grænseværdierne. Selve indkøringen af de to nye filtre er gået hurtigere og mere effektivt end forventet. På trods af forsinkelsen
er det lykkedes at få vandbehandlingen til at køre normalt inden feriesæsonen, hvor der naturligvis er maksimal belastning på
værket.
Der vil som lovet, på generalforsamlingen, blive afholdt et ”’Åbent vandværk” arrangement, hvor vi vil forklare om den
omfattende ombygning og renovering. Vi forventer, at det bliver sidst på sommeren. Informationer om arrangementet vil senere
kunne ses på vandværkets hjemmeside, fremsendelse af e-mail samt eventuelt opslag .
Vi ønsker alle vore andelshavere en rigtig skøn sommer på Skødshoved.
Bestyrelsen
Skødshoved Vandværk