Forbedring af forsyningssikkerheden.

Den 09. september 2015
Vandværket forbedrer forsyningssikkerheden.
Som du måske allerede har set på forsiden af vandværkets hjemmeside, vil der i dit område ske udskiftning af
vandværkets forsyningsledninger. Baggrunden for denne udskiftning er, at der har været et stadig stigende behov for
reparationen på ledningsnettet grundet rørsprængninger. Dette er ikke tilfredsstillende, hverken for beboerne i området,
og heller ikke for vandværket, da rørsprængninger er det samme som vandtab, og mange gange resulterer i ødelagte
veje, og som følge heraf til stor gene for beboerne i området.
Vi håber på forståelse for, de ulemper, det vil give ved opgravningerne.
Der kan der opstå gener i forbindelse med afbrydelse af vandet.
Disse afbrydelser vil kun være i visse perioder fra 09.00 til 15.00, så der vil være mulighed for at få morgenbad, og kaffe
såvel morgen som aften. Afbrydelserne vil naturligvis ikke finde sted i week-enderne
Vi vil naturligvis bestræbe os på, at antallet af afbrydelser vil blive færrest muligt.
Der vil også være parceller hvor brønden har en noget uheldig placering, og her vil brønden flyttes ud til vejen.
Det drejer sig om:
Ahornvænget 2. 4, 5, 6, 8 og 10 – Egevej 6, 8, 10, 12 – Koglestien 3 og 6 samt Elmevej 5 og 7.
Information om tidspunkterne for flytning af brønden vil blive meddelt på vandværkets hjemmeside,
https://www.skoedshovedvand.dk.
Hvis du ønsker yderligere information vil de i stor udstrækning kunne besvares af håndværkerne der arbejder i
området. Hvis der opstår uforudsete problemer vil der blive orienteret om dette på vandværkets hjemmeside.
Vi forventer, at arbejdet med udskiftningen vil pågå i ca. 6 uger.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
——————–
Den 10.09.15 blev ny forsyningsledning gravet ned på Ahornvænget og der blev gravet ind til nye brønde, som
umiddelbart kan tilsluttes ,når der kommer vand på den nye forsyningsledning. Så alt det grove arbejde er stor
set færdigt på Ahornvænget.
Fredag den 11.09. vil der ikke blive arbejdet i området.
Mandag den 14.09. påbegyndes arbejdet med nedlæggelse af ny forsyningsledning startende på Koglestien,
og fortsættelse på Egevej. Der vil ikke blive gravet ind på grundene i første omgang, dog med undtagelse af
Koglestien 3.
——————–
Så er der lagt ny forsyningsledning ned på Egevej og frem til Koglestien.
I dag, tirsdag,  er der på Egevej og Koglestien startet nedgravning af stikledning fra forsyningsledningen og frem
til bestående brønde,  nogle steder vil der  blive gravet nye brønde ned. Vi forventer ikke, at det vil være nødvendig
at lukke for vandet.
I løbet af næste uge bliver der nedgravet ny forsyningsledning fra Strandvejen og frem til forgreningen af Elmevej.
Iforbindelse med denne nedgravning vil der, når tilslutningen skal ske, blive behov for at lukke for vandet.
Hvis du ønsker eksakte oplysninger, spørg smeden, om tidspunkt for afbrydelsen af vandet.
——————–
Så er renoveringen af området ved Egevej gået ind i den sidste fase.
De sidste brønde monteres, og forsyningsledningen er boret under Strandvejen, og skal tilsluttes de nye
forsyningsledninger i området.
Der er under en uges arbejde tilbage.
I den sidste periode vil der være behov for at lukke for vandet det meste af en dag, og måske herudover i
kortere perioder.
Vi har derfor besluttet at arbejdet indstilles, så de, der har planlagt efterårsferien i området, ikke bliver generet.
Derfor vil arbejdet først blive genoptaget i uge 43 for endelig færdiggørelse.
——————–
I morgen tirsdag den 20.10.15 vil der være lukket for vandet fra omkring kl 09:00 og frem til omkring kl 16:00 i
området, hvor der p.t. foregår udskiftning af forsyningsledning.
Vi forventer at være færdige med al montering onsdag den 21.10.15.
————————–
Installationen af vandledning for området, Egevej, Koglestien. Ahornvænget og Elmevej er nu fuldført.
Der mangler herefter kun reetablering af veje, rabatter m.v., som vil blive foretaget af entreprenøren.
Vandværket takker for den tålmodighed beboerne har udvist.