Vi går efteråret i møde

Kære andelshavere i Skødshoved Vandværk                                    
 Skødshoved den 01. december 2014

Fra i dag går vi fra efterår til vinter.
Det ser ud til, hvis man følger vejrudsigten, at det er meget bogstaveligt i år. Indtil nu har vi haft et meget lunt efterår.

På grund af  vejr skifte til betydeligt koldere vejr, og begyndende nattefrost, skal man lige huske at vandet lynhurtigt også
kan begynde at fryse i rørene, også selv om der er varme på huset. Så gør dig selv en stor tjeneste, sørg for at lukke for
vandet ude i vandbrønden. Så er det begrænset, hvor meget vand der kommer ud i huset. Det bedste vil naturligvis være,
hvis du tømmer rørene, toiletcisternen og varmtvandsbeholderen.

Er du i tvivl om, hvordan det arbejde udføres så gå ind på vandværkets hjemmeside, her er der tegning over, hvordan
det er muligt at tømme en vandinstallation.
Hvis du glemmer at tage disse enkle forholdsregler, kan det få uoverskuelige konsekvenser med hensyn til  beskadigelse
på huset, samt en stor efterregning på det vand der er løbet ud. Til orientering om hvor hurtig vand strømmer ud 
igennem en lille utæthed, eller en konstant dryppen  fra en vandhane, kan dette aflæses på nedennævnte skema.
Samtidig med, at julen nærmer sig med stor hastighed, rinder 2014 også snart ud. Bestyrelsen vil derfor benytte
lejligheden til, at ønske alle andelshavere, med deres familie, en rigtig glædelig jul, og et godt nytår, samt et på
gensyn på Skødshoved.
Med venlig hilsen

Skødshoved Vandværk
Bestyrelsen

lukke