Info

Klageregler over leveringsbetingelser
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby.
Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen
i første omgang fastsat til 100 kr.
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved medation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.
Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløgsmæssige over. og undergrænser m.v. for størrelsen på det
omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —  
Vandværket forbedrer forsyningssikkerheden se her
Fra i dag går vi fra efterår til vinter. se her
Status på udskiftning af rentvandsfiltrene se her
Målerbrøndens konstruktion se her
Pas på bakterier i det lunkne vand se her
I førstkommende week-end, den 3. og 4. o1. vil den vandmåler blive aflæst.
Det foregår typisk, uden at vi skal ind til vandmåleren, da det er muligt at foretage aflæsning trådløst via et signal
fra måleren.
Undg¨vandspild vandspild-hjemmesideupdate-2013
Orientering fra bestyrelsen om ekstrabidrag samt igangværende arbejder på vandværket. orientering500kr
Nye afgifter på drikkevand i perioden 2012 til og med 2018 forhoejelse-vandafgift-2012-17
Hårdhedsgrad