Godkendelse af takstblad 2014 -2015

sagsnr-10-14215_dok-nr-114758-15_v1_godkendelse-af-takstblad-2014-og-2015    Underskrevet PDF
syddjurs
 
ANDELSSELSKABET SKØDSHOVED VANDVÆRK                                                       29-06-2015
Zion 17                                                                                                         Sagsnummer.: 10/14215
8420 Knebel                                                                                                Sagstype: KLE: 13.02.03
Sagsbehandler:
Anne-Mette Randrup Rasmussen
Tlf.: 87 53 54 10
 
Godkendelse af takstblad 2014 og 2015
 
Syddjurs Kommune har modtaget takstblad 2015 og supplerende bemærkninger til takst- blad 2014 fra Andelsselskabet
Skødshoved Vandværk.
 
Der er foretaget en regulering af drifts- og anlægsbidragene i 2014 og 2015 i forhold til de seneste godkendte takster
i 2013.
Derudover er ”forsyningsledningsbidrag, landzone – bebygget” udgået.
 
 
2015 (kr.)
2014 (kr.)
2013 (kr.)
m3-pris
5,80
5,80
5,80
Fast driftsbidrag inkl. målerleje
700,00
700,00
600,00
Hovedanlægsbidrag
3.193,35
2.506,29
2.275,00
Forsyningsledningsbidrag
4.287,53
4.284,10
4.220,90
Forsyningsledningsbidrag,
land- zone – bebygget
 
 
42.500,00
Stikledningsbidrag
6.967,76
6.962,19
6.859,48
Priserne er ekskl. moms og afgift.
 
Syddjurs Kommune godkender i henhold til § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven1 drifts- og anlægsbidragene for 2014
og 2015 for Andelsselskabet Skødshoved Vandværk.
 
Vi beklager den sene godkendelse af takstblad 2014 og de manglende kvitteringsskrivel- ser. Vi vil tilstræbe,
at der fremafrettet sendes kvitteringsskrivelser til vandværket.
 
 
 
 
 
 
 
1 nr. 1199 af 30. september 2013
Team Miljø
Kaarsbergsvej 2                                Postadresse
8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00                                 8400 Ebeltoft syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk
 
 
 
 
 
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte kan de rettes til Anne-Mette Rasmussen
på tlf. 8753 5472 eller på email: grundvand@syddjurs.dk
 
 
 
 
Venlig hilsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Kornvig                                                           Anne-Mette Rasmussen
Teamleder                                                                        Civilingeniør
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 af 2