Bestyrelsens beretning for 2021

Bestyrelsens beretning for 2021

2021 har igen været et godt år for vandværket – Corona-epidemien har igen fyldt sommerhusene med hjemmearbejdende, isolerede og folk som ikke kunne rejse udenlands. Generalforsamling 2020 blev afholdt i efteråret, med kun få deltagere – i 2021 prøvede i Badehotellet – ikke det rigtige Venue for en Generalforsamling – men hyggeligt og intimt.

Vandforsyningen er forløbet godt, uden de store forstyrrelser, selvom vi løbende har udskiftet ledninger – primært omkring Teglværksvej.

Vi fortsætter med at udskifte hovedledninger i forhold til vor plan og budget – der er stadigt en del der trænger. Vi har drøftet BNBO områder og erstatninger med de berørte landmænd – og vi er sikre på at finde en god løsning inden årets udgang. I flere andre Kommuner er Kommunen trådt til, fordi nogle vandværker finder opgaven for stor og omfattende. Det værste er at vi nu hører at der måske kommer flere krav og flere zoner – så tror jeg også vi må have kommunen på banen. Vi skal have nogle enkle og klare regler som alle kan forholde sig til.

Vi har arbejder på forbedringer af hjemmesiden, ligesom vi arbejder med en app til bedre kommunikation til andelshaverne.

Anlægget har kørt godt og stabilt – og sidst på året har vi færdiggjort moderniseringen og udvidelsen vort SRO-anlæg – anlægget som overvåger hele værket elektronisk. Vandkvaliteten er god. Der er stadigt fokus på samarbejde mellem de enkelte vandværker – vi har ikke holdt møder endnu, men der er dialog og vilje – og vi vil arbejde videre.

Vi har i året oppumpet 42.909 cbm og solgt 41.661 cbm, hvorfor der er et totalt vandspild på 1.248 cbm altså et vandspild på knap 3% hvilket er superfint og en stor fremgang. Nu kan vi endeligt se at den store indsats mod vandspild bærer frugt. Vi har solgt mindre end i 2020 – men over det budgetterede. Vi forventede ikke at Corona epidemien ville fortsætte.

Slutteligt vil vi gerne takke vore håndværkere/entreprenører for god indsats. Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt og målrettet.

Takstbladet for 2022 er indsendt og vi forventer endelig godkendelse inden Generalforsamlingen