Takstblad 2015

b> Takstblad 2015.
Andelsselskabet Skødshoved Vandværk
c/o Søren J. Sørensen
Zion 17, Skødshoved
DK-8420 Knebel
Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dktlf. 42311566
Driftsbidrag  Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
700,00    875,00  
Vandafgift, pr. kubikmeter  5,80   7,25  
Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat) 5,86    7,33  
 Vandafgift til Grundvandssikring  0,67   0,84  
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)        
Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed 3.193,35   3.991,69  
Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område  4.287,53    5.359,41  
(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)

Zone 2 og 3I forsyningsområdet ligger 4 ejendomme som ikke er tilsluttet.

Vi vurderer ikke at tilslutning til vandværket vil være økonomisk forsvarligt

for hverken forbruger eller vandværk

       
Stikledningsbidrag pr. stk 6.967,76    8.709,70  
 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efterIndeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
     
Gebyrer    
Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS  28,00    35,00  
Gebyr for særlig opkrævningsform (f.eks. offentlige) 100,00   125,00  

Rykkergebyr
 100,00   momsfrit    
2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel        
Flyttegebyr (afregningsadressen) 100,00    125,00  
Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning  200,00    250,00  
Gebyr for ekstraaflæsning samt evt. oplysninger til advokat/mægler

Såfremt yderligere dokumentation eller historik ønskes,

beregnes dkk 350,00 + moms pr. time

250,00
 
312,50
 
Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning  500,00    625,00  
Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.    

Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune

Ebeltoft, den ____________________________________