Takstblad 2020

Takstblad 2020.

Andelsselskabet Skødshoved Vandværk

c/o Søren J. Sørensen

Zion 17, Skødshoved

DK-8420  Knebel

Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566

Driftsbidrag                                                  Excl. moms   Incl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed                                          650,00          812,50

Målerbidrag                                                                         150,00          187,50

Vandafgift, pr. kubikmeter                                                      6,20              7,75

Statsafgift for ledningsført vand pr. kubikmeter (Vandskat)  6,37              7,96

Bidrag til Grundvandssikring                                                    1,40              1,75

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed                                 3.020,00       3.775,00

Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område       4.437,02       5.546,28

(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)

Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor

100 m fra grunden/ejendommen                                   36.540,00     45.675,00

(Hundshøjevej 15, Landborup)

Zone 3

Herregården Quelstrup og Isgaardsvej 3, Bjødstrup ligger i

denne zone. Forsyningsledningsbidraget skal fastsættes

efter forhandling med Kommunen

Stikledningsbidrag pr. boligenhed                                    7.300,00       9.125,00

”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter

 ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.. for 2020 ineks 102,59

Gebyrer

Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS                                    28,00            35,00

Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. E-Invoice)         100,00          125,00

Rykkergebyr                                                                         100,00 momsfrit

2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel

Flyttegebyr (afregningsadressen)                                        100,00          125,00

Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning                              200,00          250,00

Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo-  250,00          312,50

kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller

historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time

Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning    500,00          625,00

Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.

Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune.

Takstbladet er endnu ikke godkendt af generalforsamling, der er blevet udsat på grund af Corona epidemi.