Takstblad 2019

Andelsselskabet Skødshoved Vandværk
c/o Søren J. SørensenZion 17, Skødshoved

DK-8420  Knebel

Email adresse: sekretaer@skoedshovedvand.dk – tlf. 42311566

Driftsbidrag                                                  Excl. moms   Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                       650,00          812,50

Målerbidrag                                                                         150,00          187,50

Vandafgift, pr. kubikmeter                                                      6,20              7,75

Statsafgift for ledningsført vand pr. cbm (Vandskat)              6,37              7,96

Bidrag til Grundvandssikring                                                    1,40              1,75

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. hus, sommerhus el. lejlighed     2.945,00       3.681,25

Zone 1 Forsyningsledningsbidrag, bebygget område       4.390,00       5.487,50

(Hvor forsyningsledninger allerede er nedlagt)

Zone 2 – hvor forsyningsledninger ligger indenfor 100 m

                 fra grunden/ejendommen                               36.540,00     45.675,00

(Hundshøjevej 15, Landborup)

Zone 3

I forsyningsområdet ligger 2 ejendomme som ikke er tilsluttet

Vi vurderer ikke at tilslutning til vandværket vil være økonomisk

forsvarligt for hverken forbruger eller vandværk

Stikledningsbidrag pr. stk.                                                7.135,00       8.918,75

”Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter

 ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”..

Gebyrer

Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS                                    28,00            35,00000000Gebyr hvis man ikke tilmelder til PBS                                    28,00            35,00

Gebyr for særlig opkrævningsform (f. eks. Offentlige)       100,00          125,00

Rykkergebyr                                                                         100,00 momsfrit

2. rykker medfører lukning uden yderligere varsel

Flyttegebyr (afregningsadressen)                                        100,00          125,00

Ejerskiftegebyr incl. ejerskifteafregning                              200,00          250,00

Gebyr for ekstraaflæsning samt evt oplysninger til advo-  250,00          312,50

kat/mægler. Såfremt yderligere dokumentation eller

historik ønskes, beregnes dkk 350,00 + moms pr. time

Genåbningsgebyr i forbindelse med lukning/genåbning    500,00          625,00

Dertil samtlige omkostninger til aut. VVS montør.

Takstbladet er godkendt af Generalforsamlingen.

Drifts- og Anlægsbidrag er godkendt af Syddjurs Kommune.