Ordinær generalforsamling 17. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

TVED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 17. marts 2019 kl 10.00

 

D A G S O R D E N

                          

  • Valg af dirigent

 

  • Bestyrelsens beretning for 2018 v/formanden

 

  • Regnskabsberetning for 2018 v/kassereren

 

  • Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af

bestyrelseshonorar for 2019 v/kassereren.

 

  • Valg af 3  bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Niels Juel Nielsen (villig til genvalg)

                           Tonni E. Jensen   (Villig til genvalg)

                           Kristian Pindstrup  (ønsker ikke genvalg)

                                                                 

                       Valg af mindst  2 bestyrelsessuppleanter           

                          På valg er:

                          Thomas  Fabricious, Zion 21 (opstiller til bestyrelsen)

                          Ellen Trolle, Vestre Strandvej 2 (Villig til genvalg)

                                             

  • Valg af revisor for to år

          Claus Pytlich (villig til genvalg)

          Valg af revisorsuppleant          

          På valg er Poul Strunge (Villig til genvalg)

 

  • Indkomne forslag

 

Der er ikke indkommet nogen forslag

 

 

 

Der er adgang for et medlem med en ledsager pr. medlemsnummer

Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand.

 

 

                          Skødshoved, den 22. februar 2019.

VEL MØDT