Bestyrelse/ personale 2019

                                                     
Adresser
Sommerhus-adresser
Formand:
Niels Juel Nielsen
mobil:  22 65 54 20
e-mail: formand@skoedshovedvand.dk

(Zion 5, Skødshoved)
8420 Knebel
Næstformand: 
Tonni E. Jensen,
tlf. 24443755
e-mail: naestformand@skoedshovedvand.dk 22
 
Kasserer:  
Thomas Fabricius
tlf.: mobil 22 93 70 59
 e-mail: kasserer@skoedshovedvand.dk
8420 Knebel
Sekretær: 
Søren John Sørensen 
mobil 42 31 15 66
e-mail: sekretaer@skoedshovedvand.dk 
 
Teknik: 
Kaj-Ove Jensen
mobil: 42 31 15 68
teknik@skoedshovedvand.dk
8420 Knebel

 

 

VVS og værkpasser: 
SMEDEN v/Mogens Vognsen
mobil: 24 22 30 35
 
 Webmaster: 
Annette Adamsen
mobil: 29 87 48 18
e-mail: it@itannet.dk