Forbedring af forsyningssikkerheden

I forbindelse med fornyelse, samt omlægning af hoved- og forsyningsledninger, vil der forekomme gravearbejde i flg. områder:

Skødshovedvej – Fyrreklinten – Vestervang – Klithøj – Titanvej – Niels Lykkesvej.

Gravearbejdet vil pågå fra uge 18 – 25 incl. Der tages forbehold for tidsfristen, der kan ske ændringer p.g.a. vejrlig.

Der vil periodisk ske lukning for vandet, typisk 2 til 4 timer. Vi vil bestræbe os på at lukning vil foregå i formiddag og eftermiddags timerne.

Tilslutning kan medføre misfarvning af vandet. Dette skyldes forhøjet indhold af jern og mangan. Vandet bør derfor ikke umiddelbart drikkes.

Skyl installationen igennem ved at åbne alle vandhaner, til der igen er klart vand.