Indkaldelse generalforsamling 18.03.2018

PDF-fil til udskrivning Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

TVED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 18. marts 2018 kl 10.00

 

D A G S O R D E N

                            

  • Valg af dirigent

 

  • Bestyrelsens beretning for 2017 v/formanden

 

  • Regnskabsberetning for 2017 v/kassereren

 

  • Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af

bestyrelseshonorar for 2018 v/kassereren.

 

  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

        På valg er:              Søren J. Sørensen (villig til genvalg)

                                          Arne Holmlund (villig til genvalg)

                                                                      

                      Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter               

         På valg er:              Niels Gehlert, Vestervang18  ønsker ikke genvalg)

                                          Thomas Fabricius, Zion 21 (villig til genvalg)

                                          Bestyrelsen foreslår: Ellen Trolle, Vester strandvej 2

                                                

  • Valg af revisor for to år

                                         Claus Pytlich (villig til genvalg)

         Valg af revisorsuppleant             

                                         På valg er Poul Strunge (villig til genvalg)

 

  • Indkomne forslag

                                 Der er ikke indkommet nogen forslag

 

Der er adgang for et medlem med en ledsager pr. medlemsnummer

Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand.

 

                           Skødshoved, den 19. februar 2018.