Regnskabet

§15
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlings valgte revisor (er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.