Generalforsamling 19. marts 2017

Andelsselskabet

SKØDSHOVED  VANDVÆRK
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

TVED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 19. marts 2017 kl. 10:00
DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2016 v/formanden
 3. Regnskabsberetning for 2016 v/kassereren
 4. Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2017 v/ kassereren-
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Poul Kokholm (genopstiller ikke)
  Kristian Pindstrup – indtrådt efter Svend Borgen (villig til genvalg)
                     Niels Juel Nielsen   v(illig til genvalg)
Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter
 På valg er: Tonni Jensen, Fasanvej 7          (villig til genvalg)
                         Thomas Fabricius, Zion 21        (villig til genvalg)
 
 1. Valg af revisor for 2 år
  Claus Pytlich (villig til genvalg)
  Valg af revisorsuppleant
  På valg er: Poul Strunge  (villig til genvalg)
 2. Indkomne forslag
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – se vedlagte
 3. Evt.
 
Der er adgang for 1 medlem med ledsager pr. medlemsnummer
Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand
I umiddelbar fortsættelse af denne Generalforsamling, indkaldes til
Ekstraordinær Generalforsamling
Eneste punkt på dagsordenen er: Vedtagelse af Vedrægtsændringerne jf. ovenstående.
    Skødshoved, den 23. februar 2017